Stowarzyszenie Polskich Inzynierow Strzalowych (SPIS)
ul. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
POLAND

Contact person: Krzysztof Pietkiewicz