Slovenská Spolocnost pre trhacie a vrtacie práce (SSTVP)
Slovakian Society for Blasting and Drilling Works
ul. ČSA 25
974 01 Banská Bystrica
SLOVAK REPUBLIC

Contact person: Igor Kopal